Utbildninglista 2017
Datum:  Utbildning: Plats: Klockan: För vem:
Februari  
27:e Fokuskväll: Kast S:tuna Friidrottshall 19-21 Tränare 7-12 år
Mars  
13:e  Fokuskväll: Motorik S:tuna Friidrottshall 19-21 Tränare 7-12 år
28:e  Åldersanpassad träning S:tuna Friidrottshall 19-21 Tränare 7-12 år
29:e  Tränarmöte  S:tuna Friidrottshall 18-19.30 Tränare 7-12 år
April  
19:e Fokuskväll: Styrketräning S:tuna Friidrottshall 18-20 Tränare + aktiva (13 år äldre)
25:e Hjärt- och lugnräddning S:tuna Friidrottshall 18-21 Tränare + aktiva (13 år äldre)
27:e Sociala medier  S:tuna Friidrottshall 18-19 Marknadsutskottet 
29:e  Löptränarutbildning S:tuna Friidrottshall 10-15 Löptränare 10-15 år
Maj  
9:e  Fokuskväll: Sprint/Häck Sollentunavallen 18-20 Tränare 7-12 år
20:e Ledarutbildning S:tuna Friidrottshall 9-16 Sommarfriidrottsledare
29:e  Första hjälpen S:tuna Friidrottshall 18-21 Sommarfriidrottsledare 
Juni  
Juli  
Augusti  
29:e  Ny ledare (teori) S:tuna Friidrottshall 19-21 Nya tränare/ledare
31:a Ny ledare (praktik) S:tuna Friidrottshall 19-21 Nya tränare/ledare
September  
4:e Föreläsning: Axel Härstedt S:tuna Friidrottshall 18-19 Aktiva 13 år äldre/Tränare
6:e Fokuskväll: Styrketräning S:tuna Friidrottshall 18-20 Tränare 7-12 år
14:e  Träna utomhus S:tuna Friidrottshall 18-20 Tränare 7-12 år
Vecka 39 Sociala medier S:tuna Friidrottshall 18-21 Marknadsutskottet 
Oktober   
4:e Anti-dopingföreläsning S:tuna Friidrottshall 19-21 Tränare + aktiva (13 år äldre)
4:e  Tränarmöte  S:tuna Friidrottshall 18-19.30 Tränare 7-12 år 
Vecka 41 Hjärt- och lugnräddning S:tuna Friidrottshall 18-21 Tränare 7-12 år
18:e MyClub-utbildning S:tuna Friidrottshall 19-20 Tränare 7-15 år
November  
15:e Funktionärs-/Regelutbildning S:tuna Friidrottshall 18.30-20.30 Tränare/Aktiva/Föräldrar
28:e Föräldrautbildning S:tuna Friidrottshall 18-21 Tränare/Föräldrar 7-12 år
I samarbete med: