Utbildningsplan 2018
Datum:  Utbildning: Plats: Klockan: För vem:
Januari   
8:e  Ny ledare (teori)  S:tuna Friidrottshall 19-21 Nya tränare/ledare
10:e  Ny ledare (praktik)  S:tuna Friidrottshall 19-21 Nya tränare/ledare
Februari  
20:e Åldersanpassad träning  INSTÄLLT Tränare 7-12 år
20:e Friidrottens träningslära S:tuna Friidrottshall 19-21 Tränare 7-12 år
Mars  
14:e  Fokuskväll: Kast (slägga/diskus) S:tuna Friidrottshall 19-21 Tränare 7-12 år
21:a  Fokuskväll: Motorik  S:tuna Friidrottshall 19-21 Tränare 7-12 år
26:e  Tränarmöte  S:tuna Friidrottshall 18-19.30 Tränare 7-12 år
April  
11:e  Fokuskväll: Styrketräning S:tuna Friidrottshall 18-20 Tränare 7-12 år 
16:e  NPF-utbildning  S:tuna Friidrottshall 19-21 Alla tränare 
22:a Ledarutbildning S:tuna Friidrottshall 9-16 Sommarfriidrottsledare
28:e  Löptränarutbildning S:tuna Friidrottshall 10-15 Löptränare 10-15 år
Maj  
23:e  Rehab/Prehab S:tuna Friidrottshall 18-20 Tränare 7-15 år
Juni-Juli   
Augusti  
27:e  Ny ledare (teori) S:tuna Friidrottshall 19-21 Nya tränare/ledare
29:e Ny ledare (praktik) S:tuna Friidrottshall 19-21 Nya tränare/ledare
September  
26:e  Fokuskväll: Sprint Sollentunavallen 18-20 Tränare 7-12 år
Oktober   
1:a Kick-off födda 04-06  S:tuna Friidrottshall 18-19 Föräldrar, aktiva 
1:a Kick-off SM-aktiva  S:tuna Friidrottshall 19-20.30 Tränare, aktiva, styrelse 
3:e  Tränarmöte  S:tuna Friidrottshall 18-19.30 Tränare 7-12 år 
10:e Dopingföreläsning S:tuna Friidrottshall 19-21 Tränare + aktiva (15 år äldre)
17:e Hjärt- och lugnräddning S:tuna Friidrottshall 18-21 Tränare 7-12 år
24:e  MyClub-utbildning  S:tuna Friidrottshall 19-20 Tränare 7-15 år 
November  
7:e Kostutbildning  S:tuna Friidrottshall  18-20 Aktiva, föräldrar 13 år äldre 
14:e  Funktionärs/Regelutbild.  S:tuna Friidrottshall  18.30-20.30 Tränare/Aktiva/Föräldrar
19:e  Träningsplanering S:tuna Friidrottshall  19-21  Tränare 7-15 år
Besök www.turebergfriidrott.se för att anmäla dig till utbildningarna 
I samarbete med: